PRIHODNOST POLJEDELSTVA: OHRANITVENA OBDELAVA TAL  

In Novice by Katja Figek

Zakaj je ohranitvena obdelava tal bistvena za kmetijstvo v prihodnosti?
Predvsem zaradi ekstremnih vremenskih razmer, ki jim bomo priča v naslednjih letih – obdobja suše in obdobja nalivov.

Ohranitveno obdelavo tal sestavljajo 3 bistveni principi:

MINIMALNI MEHANSKI POSEGI V TLA
Temelj takšne obdelave so dletasti in/ali diskasti rahljalniki, ki tla le delno premešajo, z dodanimi element za poravnavo in zgostitev setvenega sloja.
Sem spadajo:

 • Delna konzervirajoča obdelava tal
 • Kompostna obdelava
 • Mulč setev
 • Plitva konzervirajoča obdelava
 • Trakasta setev
 • Trakasta setev v grebene
 • Vertikalna obdelava

  Maag kombiniran stroj Combilam.Gre za koncept obdelave tal s katerim spremenimo tla. Zemlja ima boljšo kapilarnost – prevodnost z vodo, rastline so zaščitene med sušo ali nalivom (poplavo), poveča se količina organizmov.

  STALNA POKRITOST TAL S POLJŠČINAMI
  Pri ohranitveni obdelavi tal je zahtevana minimalna pokritost tal (vsaj 30%), tudi neposredno po setvi.
  Zaščitni sloj vegetacije ali puščanje žetvenih ostankov zatira rast plevela, zagotavlja ohranjanje “optimalne” temperature tal, zmanjša izhlapevanje, pomaga ohranjati vlago in preprečuje erozijo tal .
 • PESTRO KOLOBARJENJE
  Za ohranitveno kmetijstvo je bistvena raznolikost posevkov, ki vključujejo najmanj 3 različne kulture. Učinki:
 • Dobra struktura tal.
 • Spodbuja raznolik rastlinski in živalski svet v tleh.
 • Pomaga preprečevati škodljivce in bolezni in trdovratne plevele. Z izmeničnim sajenjem poljščin s plitvimi in globokimi koreninami, je poraba hranil optimalna in nastane sinergija med posameznimi vrstami posevkov.Zakaj je nujno, da se poljedelci v prihodnosti usmerite v ohranitven sistem pridelave?
  Zaradi:
 • vse manjše rodovitnosti tal
 • Povečanja klimatskih ekstremov
 • Neenakomerna razporeditev padavin
 • Zmanjšanje pestrosti vseh vrst organizmov v agrarnih ekosistemih
 • Za izvedbo tehnoloških operacij porabiti čim manj nafte
 • Slabšanje razmerja med vložki in višino pridelkov
 • Neusmiljena tekma preko zniževanja lastne cene pridelkov


Imants globinski podrahljač Culter po dežju v kombinaciji z mulčerjem na njivi po pobiranju zelja.

KAR ⅓ PLODNIH TAL NA PLANETU ZEMLJA JE DEGRADIRANA
Z ohranitvenim kmetijstvom lahko preprečimo izgube njivskih površin in obnovimo degradirana območja.
Spodbuja t.i. “Trajni pokrov” tal, minimalno obdelavo površin in spodbuja raznolikost rastlinskih vrst.

V ospredje postavlja trajnostno upravljanje zemljišč, varstvo okolja in prilagajanje podnebnim spremembam ter njihovo ublažitev

V podjetju Brau se zavedamo pomena tovrstnega načina poljedelstva za prihodnost, zato imamo v naši ponudbi kmetijskih strojev na voljo raznolike stroje, ki vam omogočajo takšen pristop k obdelavi zemlje.

Več na povezavah: Imants Eco-Mix in Ma/ag kombiniran stroj 

Povzeto po:
Kmetijska zbornica Slovenije, 2020