UVOD

Z uporabo te spletne strani potrjujete, da ste prebrali in da razumete pogoje, ki jih je gospodarska družba BRAU d.o.o., storitve in trgovina, Brezoviška cesta 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani, davčna številka: SI 75408686, matična številka: 2336316000 (v nadaljevanju tudi: »BRAU«) določila v tem dokumentu, ter se strinjate, da jih boste spoštovali. Če pogojev ne morete sprejeti, vas prosimo, da spletnega mesta oziroma informacij na njem ne uporabljate. Ti pogoji se lahko občasno spremenijo.

AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICE INDUSTRIJSKE LASTNINE

Vse vsebine na tej spletni strani ter vse pravice intelektualne in industrijske lastnine, vključno z avtorskimi pravicami in blagovnimi znamkami, so v lasti BRAU d.o.o., storitve in trgovina ali z njo povezanih pravnih ali fizičnih oseb in poslovnih partnerjev. Brez predhodnega pisnega soglasja BRAU ali drugega zakonitega imetnika pravic, ni dovoljeno kopiranje, reproduciranje, ponovna objava, prenašanje, spreminjanje ali distribucija vsebin, ki jih vsebuje ta spletna stran.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Vsebino in informacije, dostopne na tej spletni strani, objavlja BRAU v informativne namene. BRAU si prizadeva, da gradiva na tej spletni strani vseskozi posodablja, vendar ni odškodninsko odgovorna vam ali komur koli drugemu zaradi vašega dostopa ali uporabe gradiva in informacij na tej spletni strani.

Za primer, da zakonodaja ne bi dopuščala izključitve odškodninske odgovornosti v celoti, se odgovornost izključuje v obsegu, kolikor je to z zakonom dopustno. Za ta primer je odgovornost BRAU omejena po višini, tako da ta odgovarja največ do višine zneska, ki ga je uporabnik plačal BRAU iz kakršnega koli naslova v obdobju enega leta pred dnem nastanka škodnega dogodka.

POVEZAVE DO DRUGIH SPLETNIH STRANI

Spletna stran vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani, ki jih BRAU ne more nadzorovati. Družba BRAU d.o.o. ni odgovorna za vsebino teh strani. Vaše obiskovanje drugih spletnih mest, uporaba teh spletnih mest ter uporaba informacij, vsebin, izdelkov ter storitev, ki jih ponujajo druga spletna mesta, potekajo izključno na lastno odgovornost. Predlagamo, da preberete pogoje uporabe in informacije o varstvu podatkov, zbranih preko teh spletnih strani.

UPORABA PRAVA IN PRISTOJNOST

Pogoji uporabe se urejajo in razlagajo skladno z zakonodajo Republike Slovenije. Za morebitne spore v zvezi s temi pogoji je krajevno pristojno sodišče po sedežu BRAU d.o.o..

Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, da ste potrošnik in da tako določa zakonodaja, lahko uporablja pravo države, v kateri imate običajno prebivališče. V tem primeru bo lahko podana pristojnost sodišča po vašem prebivališču.

VARSTVO ZASEBNOSTI

Glede informacij o tem, kako varujemo vaše osebne podatke, zbrane pri uporabi te spletne strani, vas prosimo, da preberete našo politiko zasebnosti na sledeči povezavi: politika zasebnosti