POLITIKA ZASEBNOSTI BRAU D.O.O.

Upravljavec osebnih podatkov, zbranih preko te spletne strani, je BRAU d.o.o., storitve in trgovina, s sedežem na naslovu Brezoviška cesta 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani, davčna številka: SI 75408686. Upravljavec je dosegljiv na elektronskem naslovu: info@brau.si

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke zbiramo za naslednje namene: Obdelavo teh podatkov utemeljujejo:
 • Da lahko odgovorimo na vaše povpraševanje po izdelkih ali storitvah, obdelamo vaše naročilo in vam dobavimo kupljeni izdelek, pri čemer bomo za ta namen obdelovali vaše ime in priimek, naslov, kontaktne podatke, enolične identifikacijske številke strojev v vaši lasti, podatke o uporabljenem plačilnem sredstvu in podatke o vaših povpraševanjih. Izdane račune, na katerih so tudi vaši osebni podatki, smo po zakonu zavezani hraniti tudi potem, ko so računi že poravnani.
 • Izvajanje pogodbe, sklenjene  z vami  ali izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo pogodbe (točka b) člena 6/1 GDPR)
 • Zakonska obveznost (točka c) člena 6/1 GDPR)
 • Da Vam lahko pošiljamo obvestila o e-novicah, naših promocijskih ponudbah, novostih in dogodkih (novice, vabila, vprašalniki in druge publikacije), ki jih lahko pod pogojem vaše privolitve obdelujemo tudi za namen priprave optimalne in prilagojene ponudbe izdelkov. Za ta namen obdelujemo vaše kontaktne podatke in z vaše strani izkazane interese, podatke o kmetijskem stroju v vaši lasti ali v vaši uporabi, opravljenih preteklih storitvah, nakupih, sklenjenih pogodbah ter morebitnih mnenjih, pritožbah ali predlogih.
 • Vaša osebna privolitev, ki jo bomo pridobili, ko boste svoje osebne podatke posredovali podjetju BRAU d.o.o. in pri tem svojo privolitev potrdili z oznako v temu namenjenemu potrditvenemu polju ali s podpisom (točka a) člena 6/1 GDPR).
 • Brez vnaprejšnje osebne privolitve v obsegu in pod pogoji, ki jih za obdelavo osebnih podatkov za namene ponujanja blaga ali storitev na tej podlagi dovoljuje zakon (točka f) člena 6/1 GDPR, 226. člen Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-2).
 • Da vam odgovorimo na vprašanje, ki ste ga zastavili preko kontaktnega obrazca, dostopnega na naši spletni strani, kar vključuje obdelavo vaših kontaktnih podatkov in drugih podatkov, ki ste nam jih zaupali.
 • Naš zakoniti interes, ki je v vzpostavitvi in vzdrževanju komunikacije z javnostjo in potencialnimi kupci (točka f) člena 6/1 GDPR).
 • Za izvajanje raziskav, anket ali statistik zaradi bolj učinkovitega ocenjevanja kakovosti svojih produktov in tržnih raziskav za namen analize povpraševanja. Za te namene bomo obdelovali vaše kontaktne podatke (elektronski naslov ali telefonsko številko) in druge informacije, ki nam jih boste želeli zaupati v svojih odgovorih.
 • Vaša vnaprejšnja privolitev (točka a) člena 6/1 GDPR).

Med obiskom spletnega mesta se lahko na računalnik samodejno shranijo piškotki. Več informacij o piškotkih si lahko preberete v Pravilih za piškotke

POSLEDICE NEPREDLOŽITVE PODATKOV

Kadar vaše podatke zbiramo za namen izvedbe naročila in dostave blaga, naročila ne bomo mogli izvršiti, če nam svojih osebnih podatkov ne boste želeli zaupati. Sicer pa je vaše razkritje osebnih podatkov našemu podjetju prostovoljno in neobvezno.

PREJEMNIKI PODATKOV

Podatke lahko obdelujejo fizične in/ali pravne osebe, ki delujejo v imenu podjetja in na podlagi posebnih pogodbenih obveznosti ter imajo sedež v državah članicah EU ali v državah zunaj EU. Kategorije uporabnikov so navedene v spodnji razpredelnici.

Uporabniki Namen posredovanja
 • Zunanji pogodbeni izvajalci, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom upravljavcev.
 • Zaradi organiziranja in izvedbe marketinških akcij, izvedbe anket o zadovoljstvu strank in priprave ponudb, ki so prilagojene potrebam strank;
 • Zaradi vzdrževanja varnosti informacijskih sistemov, prostorov in premoženja (na primer preprečevanje nepooblaščenega dostopa do elektronskih komunikacijskih omrežij, širjenja zlonamernih kod, napadov, ki povzročajo zavrnitev storitve, ter škode na računalniških in elektronskih komunikacijskih sistemih);
 • Za namen obdelave pravnih zahtevkov, kot so zahtevki iz naslova garancije, in obrambo pred njimi.
 • Za namen pošiljanja e-novic in drugih obvestil.
 • Druge družbe ali samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo s storitvami servisiranja kmetijskih strojev.
 • Da Vam lahko priporočimo in svetujemo glede storitev servisiranja vašega kmetijskega stroja v primeru okvare ali nepravilnosti v delovanju.
 • Državni organi ali nosilci javnih pooblastil na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve.
 • Za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti v razmerju do nosilcev javne oblasti.

PRENOS PODATKOV IZVEN EGP

Podjetje lahko v okviru svojih pogodbenih odnosov podatke prenese v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih med drugim shrani v zbirkah podatkov, ki jih upravljajo subjekti, ki delujejo v imenu podjetja.

Osebni podatki, ki se obdelujejo za namene neposrednega trženja, se bodo lahko prenesli v Združene države Amerike (ZDA). Trenutno ni veljavnega sklepa Evropske Komisije o ustreznosti varstva osebnih podatkov v ZDA. Obdelovalec osebnih podatkov, h kateremu bodo preneseni podatki, se je zavezal k standardnim določilom o varstvu podatkov, ki jih je sprejela Evropska komisija, poleg tega pa je sprejel dodatne organizacijske in tehnične ukrepe varstva podatkov. O tem, kako so varovani vaši podatki pri prenosu v ZDA se lahko seznanite na sledečih povezavah:

Mailchimp:

https://mailchimp.com/en-gb/legal/data-processing-addendum/

https://mailchimp.com/about/security/

OSEBNI PODATKI TRETJIH OSEB

V kolikor boste na spletni strani z nami delili osebne podatke tretjih oseb (npr. vaših zaposlenih, pogodbenih sodelavcev ali družinskih članov), vas opozarjamo, da te podatke z nami lahko delite le v primeru, da ste od osebe, na katero se zadevni osebni podatki nanašajo, pridobili privolitev oziroma razpolagate z drugo pravno podlago, da njene osebne podatke delite z nami. Z uporabo spletne strani jamčite, da razpolagate z veljavno pravno podlago, da osebne podatke delite z nami. Zagotavljate tudi, da ste to tretjo osebo seznanili z informacijami v tej politiki zasebnosti.

HRAMBA PODATKOV

Trajanje hrambe Vaših osebnih podatkov je lahko odvisno od namena obdelave podatkov glede na naslednje kriterije:

 •       Podatki bodo hranjeni toliko časa, kot je potrebno zaradi namenov obdelave osebnih podatkov, kot so navedeni zgoraj (npr. za obdobje trajanja izpolnjevanja pogodbe, ki smo jo sklenili z vami). Natančnejše informacije o obdelavi teh podatkov so vsebovane v Izjavi o varstvu osebnih podatkov, ki bo posamezniku dana ob prejemu opravljene storitve.
 •       Osebni podatki se lahko hranijo tudi do izteka veljavnega zastaralnega roka, če je hramba potrebna zaradi obravnavanja pravnih zahtevkov, ali dlje, če je daljše obdobje hrambe potrebno zaradi izpolnitve zakonske obveznosti ali odločitve pristojnega organa.
 •       Po preteku navedenih obdobij bodo osebni podatki anonimizirani ali izbrisani.

VAŠE PRAVICE

Uveljavljate lahko te pravice:

 •       pravica do dostopa pomeni pravico, da od podjetja dobite informacije o tem, ali se vaši podatki obdelujejo, in, če se, pravico do dostopa do njih;
 •       pravica do popravka in pravica do izbrisa pomenita pravico do popravka netočnih in/ali nepopolnih podatkov ter pravico do izbrisa podatkov, ko je zahteva utemeljena;
 •       pravica do omejitve obdelave pomeni pravico zahtevati ustavitev obdelave, ko je zahteva utemeljena;
 •       pravica do prenosljivosti podatkov pomeni pravico pridobiti podatke v strukturirani obliki, ki je uveljavljena in berljiva, ter pravico do prenosa podatkov drugim upravljavcem;
 •       pravica do ugovora pomeni pravico do ugovarjanja kakršni koli obdelavi podatkov, kadar se podatki obdelujejo na podlagi zakonitih interesov;
 •       pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu ob nezakoniti obdelavi podatkov.

Svojo privolitev lahko kadarkoli prekličete, če obdelava temelji na privolitvi, ne da bi preklic privolitve vplival na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do preklica.

Zgoraj navedene pravice lahko uveljavite na katerega koli od sledečih načinov:

 • Pisno na sedež upravljavca osebnih podakov BRAU d.o.o., Brezoviška cesta 9, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
 • Ustno na zapisnik na sedežu upravljavca osebnih podatkov,
 • Pisno po elektronski pošti na naslov: info@brau.si

Upravljavec osebnih podatkov bo v zakonskem roku obravnaval zahtevo in o ukrepih pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestil posameznika. Upravljavec sme zavrniti kakršen koli ukrep v zvezi z zahtevo, če je zahteva očitno neutemeljena ali pretirana.

Pravico pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov uveljavljate tako, da svoj zahtevek naslovite na Informacijskega pooblaščenca, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

SPREMEMBE

Pridržujemo si pravico do sprememb te politike zasebnosti. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani.

 

Zadnja posodobitev: februar 2023