SGARIBOLDI predstavlja projekt COPERNICO

In Noviceby Mojca

Leto 2018 je bilo za podjetje Sgariboldi najbolj uspešno na področju prodaje in stalnih izboljšav. To je pripeljalo do zagona revolucionarnega projekta COPERNICO.
Z namenom povečanja proizvodnje ter zadovoljstva uporabnikov so posodobili modele MAV, GULLIVER IN MONO ST.
Testiranje projekta se je že začelo v Nemčiji. Zdaj pa se bo razširilo še na preostali trg.

SISTEM WTR (Working time reducer): Sistem za skrajšanje delovnega časa

Sistem, ki ga je zasnovalo in patentiralo podjetje Sgariboldi, zagotavlja enakomerno nalaganje in porazdelitev naloženih sestavin v mešalno kad glede na njihovo specifično težo.

Prednosti:

  • enakomerno nalaganje v mešalno kad
  • hitrejše mešanje
  • manjša poraba goriva
  • minimalno tlačenje in pregrevanje krme

Krmilni vozovi s sistemom WTR so že v uporabi na nemških kmetijah.

Celoten sistem je bil zasnovan za doseganje vrhunskih rezultatov mešanja, glede na homogenost in ohranjanja strukture krme.