IMANTS Penetrometer – Merilec gostote tal

In Novice by Aleš Urbanija

Robusten merilec za natančno določitev gostote tal.

Zbitost tal pomeni povečanje volumske gostote tal in zmanjšanje deleža makro-por v tleh.

Bolj zbita tla so zato manj zračna, imajo slabšo infiltracijsko sposobnost za vodo in posledično nudijo slabše pogoje za rast in razvoj koreninskega sistema.

V zbitih tleh je največkrat neurejen tudi zračno-vodni režim in slabša mikrobiološka aktivnost

Zbitost tal se največkrat pripisuje uporabi težke kmetijske mehanizacije v vlažnih tleh.

Delovno območje od 0 do 1500 psi (0-100 bar)

Sonda z zarezami na 7,5 cm omogoča merjenje do globine od 0 do 45 cm.