TMR (Total Mixed Ration) Unifeed – patentirana Sgariboldi tehnologija omogoča pripravo enotnega dnevnega obroka, sestavljenega iz primerno razrezane krme, ki je mikrobiološko neoporečna (brez gliv in plesni) in ustrezno zmešana z vitaminsko-mineralnimi dodatki. S to metodo pripravimo bolj uravnotežen in užitnejši krmni obrok v krajšem času. Enkratni obrok torej predstavlja mehko in homogeno mešanico, ki vzbudi živalim apetit in jim zagotavlja popolno in uravnoteženo prehrano.

Lastnosti tehnologije:
kontrola kakovosti in količine krme
zmanjšanje delovnega časa
(priprava in razdelitev krmnega obroka zahteva manj časa v primerjavi s tradicionalnimi tehnikami krmljenja)
večje zauživanje
(boljša proizvodnja in kakovost mleka ter večja teža pri pitanju)
boljša fermentacija v vampu
(bolj konstantna in homogena poraba krme omogoča veliko bolj redno aktivnost v vampu in zmanjša količino CO2)
nadzor teže
(zagotavlja pripravo pravilne količine krme tako, da se dosežejo optimalni proizvodni rezultati)
odlična hranilna vrednost
(krma, ki je rezana v skladu s svojo strukturo, se enakomerno porazdeli in pri tem ne spremeni svojih prehranskih lastnosti)
večji dobiček
(izboljšanje prehranske tehnike vzpodbuja produktivnost prežvekovalcev, kar vpliva na dobiček)
enodnevni obrok
(razpoložljivost krme v koritu 24 ur preprečuje tekmovanje med živalmi, preprečuje prebiranje krme in ustvarja dobro počutje živali)