PSC ČISTILEC
PCS čistilec omogoča ločevanje drobnih, srednjih ali velikih nečistoč, ki so prisotne v izdelku ali za preverjanje z sistemom dvojnega prehoda.
OPIS DELOVANJA
Izdelek se s gravitacijo prenese v uravnotežen razdelilnik s protiutežmi in se enakomerno porazdeli po celotni širini. Material se nato spušča kot enakomerna zavesa, kasneje pa se s pomočjo prečnega zračnega toka odpravi lažje dele (dekantiranje s pritiskom ali filtrom) in odloži dele prahu in težjih nečistoč v dozirni lijak, ki je opremljen s polžem za praznjenje. Izdelek, ki je sedaj očiščen prahu, vstopi v prvi zabojnik z dvema stopnjama oz. velikostima perforiranega sita. Sita ločita izdelek glede na velikost lukenj v situ. Izdelek gre nato v drugi zabojnik, kjer ponovno poteka ločevanje skozi perforirana sita dveh velikosti. Izdelek je ponovno ločen, glede na velikost lukenj v situ. Med izstopanjem, je želen izdelek enakomerno porazdeljen čez celotno širino, ter se med spuščanjem ponovno prečisti s prečnim zračnim tokom. Le ta zagotovi prečiščenje morebitnih preostalih delcev prahu ali nečistoče, ki so bili prisotni v izdelku. Sistem za čiščenje omogoča ločevanje sedmih vrst odpadnih in stranskih proizvodov.
PSC čistilec
PSC čistilec tehnični katalog
pdf-logo-transparent-150x150-11